Mijoz tanloviga taqdim etiladigan telefon raqamlari:

Raqam Toifa Narxi
XYZ 00 00 1 5 999 999 so'm
XYZ-7777 1 5 999 999 so'm
AZZ-ZZZZ 1 5 999 999 so'm
ABZ-ZZZZ 1 5 999 999 so'm
XYZ-AAAA 2 3 999 999 so'm
ZZZ-ZZZA 2 3 999 999 so'm
XYY-YYYX 2 3 999 999 so'm
X0X-0X0X 2 3 999 999 so'm
XYZ-YZYZ 3 1 999 999 so'm
X00-X00X 3 1 999 999 so'm
X00-000A 3 1 999 999 so'm
XXX-000X 3 1 999 999 so'm
XYZ-0707 4 1 199 999 so'm
XYZ-7070 4 1 199 999 so'm
XYZ-0777 4 1 199 999 so'm
XYZ-0007 4 1 199 999 so'm
XYZ-7000 4 1 199 999 so'm
XYZ-0700 4 1 199 999 so'm
XYZ-0Z0Z 4 1 199 999 so'm
XYZ-0A0A 5 399 999 so'm
XYZ-A0A0 5 399 999 so'm
XYZ-7770 5 399 999 so'm
XYZ-0070 5 399 999 so'm
XYZ-0077 5 399 999 so'm
XYZ-7007 5 399 999 so'm
XYZ-0770 5 399 999 so'm
XYZ-7077 5 399 999 so'm
XYZ-7707 5 399 999 so'm
XYZ-ZYZY 5 399 999 so'm
XYZ-A000 5 399 999 so'm
XYZ-000A 5 399 999 so'm
XYZ-ZYYZ 6 199 999 so'm
XYZ-YZZY 6 199 999 so'm
XYY-YYYZ 6 199 999 so'm
XYZ-ABAB 6 199 999 so'm
XYZ-00AA 6 199 999 so'm
XYY-YYXX 6 199 999 so'm
XXY-YYYX 6 199 999 so'm
XYZ-ZZZY 6 199 999 so'm
XYZ-YYZZ 6 199 999 so'm
XYZ-A00A 6 199 999 so'm
XYZ-0AA0 6 199 999 so'm
XYZ-0A00 6 199 999 so'm
XYZ-00A0 6 199 999 so'm
XYZ-AABB 7 99 999 so'm
XYZ-ABBA 7 99 999 so'm
XYZ-1234 7 99 999 so'm
XYZ-AAA0 7 99 999 so'm
XYZ-0AAA 7 99 999 so'm
XYZ-AA00 7 99 999 so'm
XYZ-0ХYZ 7 99 999 so'm
XYZ-YZ00 7 99 999 so'm
XYZ-ZY00 7 99 999 so'm
XYZ-00YZ 7 99 999 so'm
XYZ-YZYY 7 99 999 so'm
XYZ-ZYYY 7 99 999 so'm
XYZ-ZZYZ 7 99 999 so'm
XYZ-ZYZZ 7 99 999 so'm
XYZ-YYYZ 7 99 999 so'm
XYZ-YZZZ 7 99 999 so'm
XYZ-YYZY 7 99 999 so'm
XYZ-ZZYY 7 99 999 so'm
XYZ-A0AA 8 39 999 so'm
XYZ-AA0A 8 39 999 so'm
XYZ-0Y0Z 8 39 999 so'm
XYZ-Y00Z 8 39 999 so'm
XYZ-00ZY 8 39 999 so'm
XYZ-0Z0Y 8 39 999 so'm
XYZ-Z00Y 8 39 999 so'm
XYZ-ХYZ0 8 39 999 so'm
XYZ-AXYZ 8 39 999 so'm
XYZ-XYZA 8 39 999 so'm
XYZ-AB00 8 39 999 so'm
XYZ-00AB 8 39 999 so'm
XYZ-AAAB 8 39 999 so'm
XYZ-ABBB 8 39 999 so'm
XYZ-0A0B 8 39 999 so'm