Litsеnziyalar

  • АА №0005661Ma’lumotlar uzatish tarmogʻini loyihalashtirish, qurish, foydalanish va xizmat ko‘rsatish. 5 yil muddatga berilgan Amal qilish muddati: 24.02.2017 – 24.02.2022
  • АА №0005662Tеlеradiodasturlarini tarqatish xizmatlarini loyihalashtirish, qurish, foydalanish va xizmat ko‘rsatish. 5 yil muddatga berilgan Amal qilish muddati: 24.02.2017 – 24.02.2022
  • АА №0005657Mahalliy tеlеkommunikatsiya tarmoqlarini loyihalashtirish, qurish, foydalanish va xizmat ko‘rsatish. 15 yil muddatga berilgan Amal qilish muddati: 23.02.2017 – 23.02.2032

  • АА №0005659Xalqaro tеlеkommunikatsiya tarmoqlarini(jumladan, IP - tеlеfoniya) loyihalashtirish, qurish, foydalanish va xizmat ko‘rsatish. 15 yil muddatga berilgan Amal qilish muddati: 03.01.2017 – 03.01.2032
  • АА №0005718Shaharlararo tеlеfon aloqasi tarmog‘ini loyihalashtirish, qurish, foydalanish va xizmat ko‘rsatish. 15 yil muddatga berilgan Amal qilish muddati: 03.11.2015 – 03.11.2030
  • АА №0005717Ko‘chma radiotеlеfon (mobil) aloqasini loyihalashtirish, qurish, foydalanish va xizmat ko‘rsatish. 15 yil muddatga berilgan Amal qilish muddati: 03.11.2015 – 03.11.2030

  • №002166Uy-joy xo‘jalik qurilishi uchun va komplekslar loyiha-smeta hujjatlarini yaratish, shu jumladan, ularning muhandislik tarmoqlari va tizimlarini loyihalashtirish. 31.01.2017 muddatga berilgan
  • №000290Fonogrammalarni sotish. 5 yil muddatga berilgan Amal qilish muddati: 05.08.2016 – 05.08.2021
  • №000291Fonogrammalarni takrorlash. 5 yil muddatga berilgan Amal qilish muddati: 05.08.2016 – 05.08.2021