Xizmatlar

Live TV

Kanallar tranlyatsiyasi

TSTV – Time shift TV

Vaqtni boshqarish televideniyesi

VOD – Video on demand

Buyurtma bo’yicha video

NVOD – near Video on demand

Virtual kinoteatr

NPVR

Tarmoqli videomagnitafon
Qo`shimcha bepul servislar

EPG – Electronic program guide

Dasturlar jadvali

Parents control

Ota-ona nazorati

E’lonlar

Foydalanuvchi ekranlarida ma'lumotlarning (xabarlarning) darhol namoyish etilishi