• Tarmoq qamrovi ma'lumoti indikativ, haqiqiy tarmoq qamrovi va haqiqiy ma'lumotlarni uzatish/qabul qilish tezligi abonent qurilmasining turi va xususiyatlariga, abonent joyidagi radio sharoitlariga, erning xususiyatlari va meteorologik sharoitlariga, qurilmali abonentlar soniga bog'liq.